sacekim

İki kulak arasındaki, ensenin üst bölgesinde bulunan genetik olarak dökülmeme özelliğine sahip sık ve sağlıklı saç köklerinin, lokal anestezi altında uzman doktor tarafından alınarak, uzman ekip tarafından birli ikili ve üçlü gruplara (greft) ayrılıp yine lokal anestezi ile doğala en yakın kozmetik sonuç alınacak şekilde açıklık olan bölgeye tek tek yerleştirilme işlemidir.

Foliküler Ünite Ekstraksiyonu (FUE)
Dünyada ve türkiyede uygulanan son saç ekimi tekniği olan Follicular Unit Extraction yani FUE, hem saçı alırken hem de alınan saçı ekerken doğal sonuçlar üreten bir saç ekimi girişimidir. FUE ile tüm saç ekimi girişimlerinde olduğu gibi saçlı bölgeden alınan canlı saç köklerinin tek tek başın saçsız bölgesine transferinin gerçekleştirilmesi işlemidir.
FUT yönteminden farklı olarak bu yöntemde foliküler üniteler(GREFT) doğrudan derinin kök seviyesinden çıkarılır. Bu yöntem “non-invasive” olarak bilinir. FUE’de donör alanda neşter kullanılmaz, dikiş atılmaz ve köklerin alındığı bölgede gözle görülür bir iz kalmaz. , hastaya hiçbir komplikasyon yaratmadan , günlük yaşamından alıkoymadan saçsızlık sorunu çekenleri yeniden saçlarına kavuşturur. FUE’de ve FUT’ta çıkarma yöntemleri farklıyken elde edilen köklerin yeni yerlerine yerleştirilmesi tamamen aynıdır

Saçsızlık 18 yaşından itibaren her dokuz erkekten birini tamamen saçlarıni kaybetmesi olarak etkileyen ve tüm erkeklerin hayatları boyunca en azından saçların seyrelmesi olarak kısmen etkileyen, kişiyi hem fiziksel hem de etkileri açısından ruhsal bir sorundur.

FUE ve FUT operasyonlarının sonuçları kozmetik olarak aynı mükemmellikte olmaktadır, iki yöntem arasındaki tek fark donör alanda köklerin alınma metodudu.r Ekim aşaması FUT yönteminde olduğu gibidir. FUE ve FUT operasyonlarının sonuçları kozmetik olarak aynı mükemmellikte olmaktadır..
Sonuç açısından kliniğimizde uyguladığımız FUT ve FUE yöntemleri arasında bir fark yoktur.
Bu yöntem hastalarımıza dünya standartlarında ,Türkiye’de 2004 haziranından beri bu alandaki deneyimimiz ile uygulanmaktadır..

Foliküler Ünite Ekstraksiyonu’nun (FUE) seçilmesi gereken durumlar:
Operasyondan sonra zaman zaman başın tamamı traş edilmek isteniyorsa FUE tedavisi uygundur. Saçın 0.5 cm den kısa olması durumunda donör alandaki ince iz belli olabilir.
Az miktarda saç kökünün saçlanması istenen alana yeteceği durumlarda kliniğimizde FUE yöntemi tercih edilmektedir. Sadece şakak açıklığı bulunan kimselerde veya yanık ve iz tedavisinde FUE uygun bir yöntemdir.
Yeterli verici alana sahip olunmadığında. FUE verici kaynağı alanını önemli ölçüde genişletir. Özellikle nakil işlemi için vücudun diğer bölgelerinden kök alabilme olanağı köklerin sayısını büyük ölçüde arttırır
Çok genç ve cilt elastikiyeti çok yüksek hastalar geniş skar geliştirme eğiliminde olduklarından FUE tercih edilir.
Kısmen sakal bıyık ve kaş ekiminde etkili bir yöntemdir

FUE İşleminin Aşamaları :

Önce ense saçlarının traş edilmesi ile başlanır. Diğer yönteme göre daha geniş bir alan hazırlanması gerekir.

Köklerin alınacağı bölge lokal anestezi yapılarak uyuşturulduktan sonra 0.9-1 mm çapındaki çok ince iğnelerle köklere tek tek girilerek çıkarılır.

Bu metod ile elde edilen greftler foliküler ünitelerden oluşmaktadır ve üzerinde bir işlem yapılmasına genellikle gerek yoktur.

İstenen greft sayısı tamamlanıncaya kadar yukarıdaki işlemler bazen 2 gün arayla tekrarlanır.

İşlem baştan sona doktor tarafından gerçekleştirilir. İşlem için kalabalık bir ekibe gereksinim yoktur.

FUE metodu öncesi yapılacak FOX test ile kişilerin bu metod ile saç ekimine uygun olup olmadıkları tespit edilebilir.
özellikle cerrahi işlemden çekinen insanlar açısından da tercih edilen bir metod olmakla birlikte dezavantajları da olan bir yöntemdir..

FOLİKÜLER ÜNİTE TRANSPLANTASYONU – FUT SAÇ EKİMİ

Tüm dünyada en ileri ve en büyük gelişme gösteren saç nakli yöntemi olan Foliküler Saç Nakli minimikro grefltlemeyle yapılan saç nakillerini büyük bir özenle onlarca yıl geride bırakmayı başarmıştır.

Modern saç nakli uygulama yöntemi ve Foliküler Ünite Transplantasyonu’nun en önemli özelliklerinden bazıları bu kısımda ele alınmaktadır.

Foliküler Ünite Nedir?
Saç köklerinin enseden yani dökülmeye dirençli bölgeden bir şerit şeklinde alınarak mikroskoplar altında saçın bütünlüğünü bozmadan 2li,3lü saç kökleri içeren foliküler ünitelere ayrıştırılması işlemidir. Bu üniteler klasik micro-mini greft tekniği ile hazırlanan saç köklerinden daha fazla miktarda ve aşınmamış olduğu için saç ekiminin daha sık yapılmasına imkan sağlamaktadır.

Kafa derisindeki bütün saçlar foliküler üniteler adı verilen küçük demetler içinde büyür.Yetişkin bir insanın kafa derisinde foliküler ünite tam kalınlıkta (1-4 terminal) saç folikülünden meydana gelir. Genetik saç dökülmesinden etkilenen kafa derisi bölgelerinde sağlıklı terminal saçların yerini aşamalı olarak “minyatürize olmuş” saçlar denen daha ufak çaplı,daha kısa olan küçük boyuttaki saçlar alır. Foliküler ünite kafa derisinin yüzeyinde küçük saç grupları şeklinde birlikte büyüyor gibi görünür.

Bir Foliküler Ünite Nasıl Elde Edilir?

Saç ekiminin yapılacağı yere gerekli olan uygun miktarın elde edilmesi için cm2 başına düşen foliküler ünitelerin“saç yoğunluğu ”önceden sayılır ve ölçülür.

İstenilen saç yoğunluğunun elde edilmesi için lazım olan şerit uzunluğunun ve genişliğinin en uygun durumda olması gerekli hesaplamalarla yapılır.

Greftler kafa derisinin arka kısmından cerrahi yolla çıkarılır.Foliküler ünite zarar görmesin diye doku tek parça halinde çıkarılır.Bu teknik foliküler ünite naklinin oldukça önemli bir özelliğidir.Çünkü foliküler üniteler korunmakla kalmayıp aynı zamanda ayrı ayrı saç foliküllerinin zarar görmesini(kesilmesini) önlemektedir.Bu tekniğin mini-mikrogreftleme tekniğinden en büyük farklılığı çok uçlu bıçaklar kullanılarak foliküler ünitelerin parçalanmasına ve saç folküllerinin kabul edilemez derecede kesilmesine imkan vermemesidir.
Verici Alanın Kapatılması ve Ortaya Çıkan Yara İzi
Şerit alınan kısım özel cerrahi ipliklerle dikilerek kapatılır ve buradaki dikiş 15 gün sonra alınır.Oluşan iz saçınızı çok kısa kestirmedikçe hiçbir şekilde belli bile olmamaktadır.Bu yöntem kafanın ve saç yapısının doğal bütünlüğünü bozmadığı için elde edilen sonuç ta oldukça doğaldır.

Foliküler Ünite Ekstrasyonunun Seçilmesi Gereken Durumlar:

• Sıfır numara ya da 0,5 cm’den daha kısa saç kesirtirmeyi hiçbir zaman düşünmeyen hastalarda.
• Daha çabuk saç ekimini gerçekleştirmek isteyen zamanı kısıtlı olan hastalarda.
FÜT yönteminin seçilmesi hastanın isteğine uygun olumlu sonuçlar almasını sağlar.

FUT Tekniğinin Avantajları:
• En kısa sürede en fazla saç kökünün nakledildiği tekniktir.
• Daha çok saç kökü ihtiyacı olduğunda diğer teknikneklerle beraber aynı gün içinde kombine edilebilir ( FUT + FUE )
• Saç gruplarının doğal yapısına zarar verilmez ve bu yüzden maksimum büyüme sağlanır.
• Saçın ekilmesi için alıcı kısımda açılacak kanalların daha küçük olmasını sağlar.Bu da yapılacak ekimin doğala en yakın ve daha sık olmasına neden olur.Kanalların küçük oluşu kan dolaşımı yani saçın kandan beslenmesini bozmadığı için ekilen saçlarda yine hızlı büyüme görülür.
• Stereoskopik mikroskoplar altında yapılan FUT yönteminde saçın dışındaki doku üniteye zarar verilmeden traşlanarak atılır.Böylece ekim için dokusu zedelenmemiş, sade saç içeren greftler hazırlanabilir.Bu şekilde hazırlanan greftleri saçın doğal duruşunu taklit ettiğinden istenilen şekilde yönlendirmek mümkündür.
• FUT tekniğinde kanallar slit adı verilen çok ince çizikler halinde açılır.Slit tekniği ile var olan saçların aralarına etrafındaki saç köklerine hiç zarar vermeden girilebilir.Bu yüzden tam dökülmemiş saçlarda sıklaştırma yapmak fazlasıyla kolaylaşır.
FUT Tekniğinin Dezavantajları:
• Ağrısız bir teknik olmasına rağmen cerrahi işlemler yapıldığı için mutlaka dikiş atılması gerekir.
• Saç aşırı kısa kesildiği durumda ensede ince bir çizgi şeklinde iz kalabilir.